Find den rette advokat på forældremyndighed.dk

Forældremyndighed og fri proces i sager om forældremyndighed er to vigtige begreber, når det kommer til at håndtere sager om forældremyndighed og konflikter om børns bopæl. Hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik har de mange års erfaring med at håndtere konflikter for familier og kan hjælpe dig med at forstå alt fra A til Z, og hvordan konflikter mellem forældre kan løses. De tilbyder kompetent og professionel rådgivning, så du kan få den bedste løsning for dig og dine børn – og få fri proces i sager om forældremyndighed.

Advokatfirmaet Strauss & Garlik hjælper i sager om forældremyndighed

Hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik kan du få rådgivning og advokathjælp i en retssag om forældremyndighed. De har vi stor erfaring med at håndtere sager om forældremyndighed, og de har specialiseret sig i at hjælpe familier med at finde en løsning, der passer til deres situation.

De hjælper med at udarbejde aftaler om forældremyndighed. Dermed står du ikke alene med spørgsmålet om, hvem der har forældremyndigheden, og hvilke rettigheder du har. Her kan du trygt blive taget med i hånden gennem en svær og besværlig proces, som Advokatfirmaet Strauss & Garlik hjælper dig med.

De arbejder også med fri proces i sager om forældremyndighed, hvor du (måske) kan få dækket omkostningerne af dit forsikringsselskab eller staten. Som ofte kan man i hårde sager, der omhandler børn, få forsikringsselskabet eller staten til at betale dele eller hele samlingen af omkostningerne i en sag om forældremyndigheden.

Hvad er fri proces i sager om forældremyndighed?

Som tidligere nævnt kan man i visse tilfælde som part få fri proces i sager om forældremyndighed. Det betyder, at det ikke er dig, som står for at betale alle omkostninger i sagen. Dog skal der være nogle helt grundlæggende krav opfyldt, før du kan få fri proces i sager om forældremyndigheden.

Hvis din indtægt ikke overstiger 329.000 kr. årligt, betaler staten dine omkostninger. For hvert barn, der er tale om, forhøjes det med 57.000 kr. Det har intet at sige, om du har en samlever eller er gift. Din eventuelle samlevers indkomst tælles ikke med. Dog er det vigtigt at nævne, at du kun kan få fri proces i den del af sagen om forældremyndighed, der foregår i Familieretten, og altså ikke til sager i Familieretshuset. Hvis hele emnet om at få fri proces i din sag om forældremyndighed er svær at finde hoved og hale i, så tag fat i foraeldremyndigheden.dk i dag, og få hjælp til din sag!